ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 051 - 385 11 975 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد، ميدان بسيج ، بين فدائيان 3 و 5 صالح سير مراجعه نمایید.